La burbuja devoró los ahorros del país

José Manuel Naredo

«Los especuladores ya pueden esperar sentados. La burbuja devoró los ahorros del país»

Economista y estadístico. Naredo (1942) fue uno de los primeros investigadores que habló en España de «economía ecológica». En 2010 codirigió para el Ministerio de Vivienda el «Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español». Ahora analiza el modelo inmobiliario en un libro coescrito con el valenciano Antonio Montiel.

 http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/03/13/especuladores-esperar-sentados-burbuja-devoro-ahorros-pais/789984.Comentaris tancats a La burbuja devoró los ahorros del país

El ladrillo también, pero de otra forma

REPORTAJE.

– SOSTENIBILIDAD DEL ESTADO DE BIENESTAR Y 10. EL NUEVO MODELO

El ladrillo también, pero de otra forma

No hay que dejar el turismo o la construcción, sino aumentar su competitividad – La clave para el cambio es la educación

 http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ladrillo/forma/elpepisoc/20100613elpepisoc_1/Tes/

 Comentaris tancats a El ladrillo también, pero de otra forma

XÚQUER VIU CONVOCA UNA CONCENTRACIÓ A SUECA PER AL 29 DE MAIG

XÚQUER VIU CONVOCA UNA CONCENTRACIÓ A SUECA PER AL 29 DE MAIG EN DEFENSA DEL XÚQUER

“PEL XÚQUER, PEL NOSTRE FUTUR” SERÀ EL LEMA ELEGIT

La regressió observada en la gestió i planificació en matèria d’aigua motiven la convocatòria

Les administracions estatal i autonòmica són co-responsables d’una situació que posa en perill 
el futur dels nostres rius, aqüífers i zones humides

La V Assemblea de Xúquer Viu acordà el passat divendres, per unanimitat de tots els assistents, la convocatòria d’una concentració per al 29 de maig coincidint amb el cinquè aniversari de la Manifestació celebrada a Sueca en 2005 contra el transvasament al Vinalopó projectat des de Cortes de Pallàs.

La falta de voluntat política tant per part del Ministeri de Medi Ambient com de la Generalitat Valenciana per recuperar i protegir els nostre rius, aqüífers i aiguamolls posa en perill els escassos avanços aconseguits en els darrers anys i pinten un panorama pessimista per al futur dels nostres ecosistemes aquàtics. Les abundants, però puntuals, precipitacions produïdes aquests darrers mesos no poden fer-nos oblidar que els nostres recursos hídrics són cada vegada més escassos i que els espais d’aigua estan sotmesos a pressions i demandes insostenibles. 

Aquesta regressió es manifesta en la decisió de destinar l’aigua del Xúquer, mitjançant el transvasament Xúquer-Vinalopó, per al negoci i l’especulació urbanística d’una zona en gran expansió –el Vinalopó, la Marina Baixa i l’Alacantí-, en lloc d’assegurar aigua per a recuperar els aqüífers sobreexplotats de les comarques del Sud mitjançant la subtitució de les extraccions agrícoles, tal com s’havia acordat en 2005. Mentre a les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa del Xúquer, més de 150.000 persones continuen bevent aigua de mala qualitat, amb concentracions de nitrats perjudicials per a la salut, procedents de l’aqüífer de la Plana Sud de València. 

El nou Pla Hidrològic del Xúquer, que hauria d’haver-se aprovat a desembre de 2009, està paralitzat “de facto” a causa de la falta de definició geogràfica de les demarcacions territorials i de les disputes entre les distintes administracions. Mentrestant el propi riu i els seus ecosistemes associats continuen la seua lluita per sobreviure davant la sobreexplotació i sense cabals ecològics. L’explotació brutal de l’aqüífer de la Manxa Oriental ha esquilmat el cabal del Xúquer que arriba exhaust al seu curs baix. 

Volem recuperar i preservar els nostres rius i aqüífers, així com el bon estat de l’Albufera de València, per a què les persones que vivim al voltant del Xúquer comptem amb garanties d’aigua de bona qualitat i duradora, per a beure i per a desenvolupar activitats productives, així com per a gaudir dels usos comuns i ciutadans d’aquest patrimoni natural –des de passejar vora riu fins nadar, pescar o practicar esports com la piragua.

Per tot això, considerem imprescindible:
– Garantir l’abastiment dels pobles de la Ribera amb aigua del Xúquer de la millor qualitat, acabant amb el subministrament d’aigua contaminada amb nitrats. 
– Que en cap cas l’aigua transferida del Xúquer a través del transvasament Xúquer-Vinalopó es destine a usos diferents de l’agrícola i de la recuperació dels aqüífers sobreexplotats del Vinalopó, úniques finalitats oficialment declarades per l’esmentada infrastructura.
– Acabar amb la sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental i dels aqüífers sobreexplotats de l’Alt Vinalopó, declarant oficialment aquest aqüífers com a sobreexplotats i posant en marxa un pla d’ordenació per a la seua recuperació.
– Desbloquejar, de manera urgent, l’elaboració del nou Pla de Conca del Xúquer d’acord amb els principis i exigències de la Directiva Marc de l’Aigua, determinant legalment l’àmbit territorial de la demarcació del Xúquer.
– Establir règims de cabals ecològics per al Xúquer i els seus afluents (Albaida, Cabriol, Magre, Verd, Sellent, Canyoles, etc.) que contribuisquen a assolir un bon estat ecològic dels nostres rius.
– Posar en marxa el Pla de Recuperació del Xúquer, aprovat en juliol de 2008 i el·laborar de manera participativa un Pla de Condicionament que previnga les avingudes i recupere l’espai fluvial del riu i el bosc de ribera.
– Prendre les mesures necessàries per a millorar la qualitat de les aigües de la conca del Xúquer, tant superficials com subterrànies.
– Defensar els regadius tradicionals i el camp valencià, com element fonamental del passat, present i futur del poble valencià. 
– Paralitzar, mentre no s’haja aprovat el nou Pla de Conca, totes les decisions i actuacions emmarcades dins del Pla de Conca del Xúquer de 1998 que suposen o puguen suposar un deteriorament addicional dels nostres rius, aqüífers i ecosistemes associats.Comentaris tancats a XÚQUER VIU CONVOCA UNA CONCENTRACIÓ A SUECA PER AL 29 DE MAIG

Volen matar el Xúquer per fer negoci.

DIVENDRES 21 DE MAIG DE 2010

Volen matar el Xúquer per fer negoci.

EL PAÍS 20-05-10

Xúquer Viu denuncia ante la UE la planta embotelladora del Vinalopó
El presidente de los regantes de la comarca alicantina abandera el proyecto 

EL PAÍS – Alicante 
El proyecto para construir una planta embotelladora de agua en Villena, cuyo primer abanderado es Andrés Martínez, presidente de la Junta de Regantes del Vinalopó, llegará hasta la Unión Europea (UE). La plataforma Xúquer Viu anunció ayer que presentará dos denuncias sobre esta industria ante las direcciones generales de Política Regional y Medioambiental de la UE para que frene la iniciativa que, a su juicio, esquilmaría aún más los sobreexplotados acuíferos de la comarca alicantina.
La iniciativa de Xúquer Viu surge a raíz de la solicitud que la multinacional Danone (firma que promueve la planta) ha presentado en la Consejería de Industria para que se declare agua de uso mineral-natural el caudal del pozo del que pretende extraer, el acuífero Morrón IV de Villena.
Esta solicitud de la multinacional francesa supone activar el proyecto que surgió a mediados de 2008 en plena polémica por el cambio de toma del trasvase Júcar-Vinalopó, de Cortes de Pallás al azud de la Marquesa. El mencionado acuífero es propiedad de la junta de regantes de Villena, que también preside Andrés Martínez. Esta entidad aprobó en mayo de 2008 ceder a la firma Danone un caudal de entre 0,2 y 0,7 hectómetros al año para poner en marcha la planta embotelladora a cambio de 240.000 euros. La industria está previsto que se ubique en unos terrenos en el extrarradio de Villena, donde Martínez es propietario de algunas parcelas.
Para Xúquer Viu, la reactivación del proyecto de la embotelladora de Villena demuestra "el negocio que se quiere hacer con el agua del Júcar en Alicante". Este colectivo señala que el trasvase tendrá un coste de 220 millones de euros, de los cuales 120 serán aportados por la Unión Europea y que los objetivos oficiales son "la recuperación de los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó y la agricultura de esta zona que teóricamente pasará a regarse con agua del Júcar". Según este colectivo de La Ribera, "con iniciativas como esta [la planta embotelladora] es indudable que no se cumplirán esos objetivos, sino que se agravará la sobreexplotación de estos acuíferos incorporando las aguas del Júcar al negocio especulativo".
Xúquer Viu señala que este proyecto se une a la intención del Ministerio de Medio Ambiente de potabilizar el agua del Júcar destinada al abastecimiento de las comarcas alicantinas del Vinalopó y L’Alacantí.
Por un uso sostenible del agua
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, abogó ayer en Elche por un "uso sostenible de los recursos hídricos". El máximo dirigente del organismo de cuenca realizó estas declaraciones durante la presentación del proceso de planificación hidrográfica de la cuenca del Júcar en los aspectos que tocan a las comarcas del Vinalopó y L’Alacantí. Al acto se sumó el alcalde de Elche, el socialista Alejandro Soler.
Moragues detalló algunos de los aspectos esenciales de la planificación, entre ellos la seguridad frente a los fenómenos meteorológicos extremos o el cumplimiento de los objetivos medioambientales y mejora de calidad del agua. Las principales soluciones que plantea el documento, aún en fase de exposición al público, se refieren a la reducción de las extracciones mediante la futura desalinizadora de Mutxamel, la nueva conducción del Júcar al Vinalopó y la reubicación de los pozos; y la infradotación de algunas zonas de regadío, a través de la reutilización de aguas depuradas y la modernización de los regadíos.
En el apartado de la mejora de la calidad del agua del río Vinalopó, el documento propone actuaciones para reducir el aporte de nitratos a las masas de agua subterráneas y mejoras en los polígonos industriales con deficientes infraestructuras de saneamiento.
_______________________________________

LEVANTE 19-05-10
Danone mantiene su interés por extraer agua mineral del acuífero del Vinalopó 
Hace dos años se paralizó el proyecto por el rechazo que generó entre algunos colectivos de regantes
J. SIERRA VALENCIA La multinacional Danone continúa interesada en la obtener la explotación comercial de un pozo de riego propiedad de la comunidad de regantes de Villena que dirige Andrés Martínez y que está situado situado en el acuífero "esquilmado" que ha justificado la construcción del trasvase Júcar-Vinalopó.
El proyecto inicial fue aparentemente paralizado por la multinacional ahora hace dos años después del escándalo que provocó la solicitud de cambiar el uso agrícola de este pozo, denominado Morrón IV, para la comercialización de sus caudales como agua mineral natural. 
En muchos sectores no se entendió-pese a la legalidad del proceso- que quien describió la sobreexplotación del acuífero del Vinalopó como "el problema medioambiental más grave que sufre la Comunitat Valenciana" pusiera en manos de la multinacional un pozo para que continúe agotando el acuífero a cambio de compensar económicamente a los regantes, que en breve recibirán caudales procedentes del Júcar.
Ayer, el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana publicaba como una rectificación de errores el inicio del expediente de información pública al amparo de la ley de Minas para la declaración de las aguas del pozo como agua mineral natural. El anuncio de la conselleria de Industria corrige un supuesto error en las coordenadas de la ubicación del pozo que se produjo el 17 de enero de 2009, más de un año antes de la nota rectificatoria.
La solicitud ha sido interesada por Aguas de Fontvella y Lanjarón SA, empresa del grupo Danone.
______________________________________________

INFORMACIÓN DE ALICANTE 19-05-10
Danone reactiva el plan para embotellar agua en Villena
Aguas de Fontvella y Lanjarón solicita a Industria la declaración como minerales naturales de los caudales que extraerá del pozo Morrón 
F. J. B. 
La multinacional Danone ha presentado en la Conselleria de Industria la solicitud para que se declare agua de uso mineral-natural el caudal que prevé extraer del pozo Morrón IV de Villena para poner en marcha una planta embotelladora. Iniciativa publicada ayer en el Diario Oficial de la Generalitat, y que supone la reactivación de un proyecto cuya ejecución se ralentizó en la primavera de 2009 debido a la crisis. 
La petición ha sido cursada por Aguas de Fontvella y Lanjarón y supone la recuperación del plan para construir en 2014 una planta embotelladora de agua minera en Villena con el objetivo de producir 300 millones de litros de agua (300.000 m3) al año. 
Danone había suspendido temporalmente el proyecto para construir la planta embotelladora de agua mineral de la marca Font Vella tras comprobar que la crisis económica ha provocado un descenso del 10% en el consumo de agua. Sin embargo, nunca se olvidó el tema y durante el último año se ha trabajado en la finalización de los análisis pertinentes para determinado el grado de calidad del agua, excelente, según las analíticas. 
La Comunidad General de Regantes de Villena aprobó en mayo de 2008 en asamblea extraordinaria la cesión a la multinacional francesa Danone de un caudal de 0,2 hm3 -ampliable a 0,7 hm3- con el que la empresa gala pondría en marcha una planta embotelladora de agua mineral. Tras dos años de conversaciones y después de que los biólogos certificaran la excelente calidad de las aguas de los pozos propiedad de los regantes villeneros, se dio el paso definitivo que quedaba para oficializar la operación. Danone preveía embotellar 200 millones de litros al año, aunque en fases sucesivas podrá llegar hasta los 700 millones de litros.

Extracciones
La apertura de la planta no significará un aumento de las extracciones de agua del acuífero -los regantes tiene concedidos 15,5 hm3 al año- debido a que los agricultores decidieron dejar sin producción doscientas de las cuatro mil cuatrocientas hectáreas de regadío, con lo cual se produce un ahorro de hasta 0,7 hm3 que son los que se podrán ceder a la multinacional. Como compensación, los regantes recibirán 240.000 euros al año, a razón de 1,2 euros por metro cúbico.
Danone prevé construir la planta en unos terrenos cercanos al casco urbano, cerca de donde se localizan los pozos y, entre otras actuaciones, se comprometió a construir nuevos pozos para los regantes. El Ayuntamiento recibiría también unos unos 150.000 euros al año, al margen de los ingresos por impuestos, licencias de obra y trámites administrativos vinculados con la construcción de la planta en el municipio.

Comentaris tancats a Volen matar el Xúquer per fer negoci.

El futur del Xúquer. Paco Sanz

DIJOUS 27 DE MAIG DE 2010

El futur del Xúquer. Paco Sanz (levante 26/05/10)

El Xúquer ha estat sempre el riu valencià per excel·lència, el cor de l’aigua per als habitants de la Ribera i per a tots els valencians i valencianes. El Xúquer i els seus afluents —Cabriol, Sellent, Albaida, Magre, Verd— aporten més de la meitat de l´aigua de tots els rius valencians. El Xúquer és part del nostre patrimoni, del nostre territori, de la nostra cultura i de la nostra història.Ara les coses han canviat. Des de fa dècades el Xúquer no és ni l´ombra del que va ser en el passat. La brutal sobreexplotació de l´aqüífer de la Manxa Oriental per les extraccions massives d´aigua per a regar cultius subvencionats per la Unió Europea han esquilmat el cabal del riu, deixant-lo en menys de la meitat del que històricament ha portat.
El 2005, ens manifestàrem contra el transvasament projectat des de Cortes de Pallàs i aconseguírem un canvi substancial en el projecte, per a situar la seua presa al final del riu, a la Marquesa. Va ser una victòria molt important. Però ara, cinc anys després, el Xúquer, l´Albufera i la seua conca estan de nou en perill. La falta de voluntat política tant per part del Ministeri de Medi Ambient com de la Generalitat Valenciana per recuperar i protegir els nostre rius, aqüífers i aiguamolls posa en perill els escassos avanços aconseguits en els darrers anys i pinten un panorama pessimista per al futur dels nostres ecosistemes aquàtics. Continuem sense cabals ecològics per al riu.
Continua vigent el nefast Pla de Conca de 1998 que permet la sobreexplotació del riu. No s´ha posat en pràctica el Pla de Recuperació del Xúquer aprovat en juliol de 2008. Continua la política d´enfrontaments territorials, demagògia i irracionalitat en els temes d´aigua. Continuem bevent aigua amb excés de nitrats en molts pobles de la Ribera.Ara, aquest panorama s´agreuja amb la decisió de destinar l´aigua del Xúquer, mitjançant el transvasament, per al negoci i l´especulació urbanística d´una zona en gran expansió —el Vinalopó, la Marina Baixa i l´Alacantí—, vulnerant els acords de fa cinc anys que destinaven l´aigua del Xúquer a recuperar els aqüífers sobreexplotats de les comarques del Sud i l´agricultura d´aquella zona. Del Xúquer beu Albacete i altres pobles de la Manxa, beu València ciutat i la seua àrea metropolitana, beu Sagunt i el Camp de Morvedre, beurà també Almenara a Castelló. Ara volen també beure del Xúquer els pobles d´Alacant. Però els recursos del Xúquer no són infinits. El riu no pot donar més de sí.
Les precipitacions produïdes aquests darrers mesos són un fet puntual que no pot fer-nos oblidar que els nostres recursos hídrics són cada vegada més escassos i que els espais d´aigua estan sotmesos a pressions i demandes insostenibles. El nou Pla Hidrològic del Xúquer, que hauria d´haver-se aprovat a desembre de 2009, porta més de dos anys de retard i està paralitzat de facto a causa de la falta de definició geogràfica de les demarcacions territorials i de les disputes entre les distintes administracions. Per això és hora d´actuar. Ara és el moment de reclamar un Xúquer viu. És el moment de demanar cabals ecològics i una nova cultura de l´aigua. És el moment de defensar una agricultura sostenible. Per això Xúquer Viu amb el recolzament de múltiples ajuntaments i organitzacions ecologistes, sindicals, agràries, sindicals, culturals i de tot tipus es manifestarà pels carrers de Sueca el proper dissabte 29 de maig per a fer palesa la seua decidida voluntat de defensar el riu.

Portaveu de Xúquer Viu

 
 

Comentaris tancats a El futur del Xúquer. Paco Sanz

Gürtel XXXLIX, després d’un parèntesi

 
premsa dijous 27 de maig de 2010

El juez Pedreira ve indicios de nuevos delitos contra Camps    (ver el auto)

Camps y su Gobierno afrontan hasta siete delitos por su relación con la trama Gürtel

El presidente de la patronal alicantina, implicado en la financiación del PP

Pedro García y la visita del Papa

Camps se enfrenta a un proceso largo y sin jurado

Camps niega las evidencias: "Se trata de un proceso mediático, no hay más"

Camps, a lo suyo: "Es un montaje"

Más complicado para Camps

Augmenta la tensió entre Camps i la direcció del PP

El PP tem «el pitjor» i es prepara per prendre mesures

El jutge del ‘cas Gürtel’ veu indicis de més delictes de Camps i la seva cúpula

El juez aprecia siete delitos en el Gobierno de Camps

Pedreira ve indicios de siete delitos en el Consell de Camps y pasa la causa a Valencia

El PSPV califica a López Jaraba de "colaborador mediático de la trama Gürtel" 

Resumen de reacciones

El Consell defiende la legalidad de todas las contrataciones

Compromís: "Camps no puede acabar el día siendo president de la Generalitat"

El vicepresidente Rambla defiende la gestión honesta del Gobierno valenciano

EUPV exige a Camps su dimisión para no ser juzgado ejerciendo como presidente

El Consell dice que la inhibición es una cuestión técnica que no aporta nada nuevo

Peralta: "El auto de Pedreira confirma la peor de las hipótesis para Camps"

El caso Gürtel de la A a la Z

Luna: "El auto despierta a Camps de su ensoñación y le advierte de su posible inhabilitación"

Barberá pide que Justicia lo aclare todo porque las cuentas del PP están auditadas

El juez ve indicios de cohecho y otros seis delitos en Camps y la cúpula del PP

"Todo es un montaje que terminará en nada"

La lista de empresarios que financiaron al PP se amplía a ocho

Luna avisa a Camps de que se enfrenta a penas de cárcel e inhabilitación

La sala de De la Rúa decidirá si el TSJ asume la investigación

Cargos del PP sostienen que Camps amenazó con romper el partido si le forzaban a dimitir

El juez ve indicios de delito en el Consell

El juez Pedreira se inhibe en favor del TSJCV en el caso Gürtel

Génova mantiene su apoyo a Camps

Rajoy se recluye en Génova y llama al líder valenciano para confirmarle su apoyo

‘La gestión, basada en la honestidad’

Camps se defiende: ‘Estamos hablando de 80 contratos en seis años’

Camps: "Es un montaje de una terrible falsedad"

Camps: ‘Todo es un montaje de una terrible falsedad’

"Es un montaje de una falsedad"

Rambla defiende la "gestión honesta" del Consell

Cayo Lara exige a Rajoy que aplique el código ético del PP en la Comunitat 

Oltra: "Camps no puede ser presidente de la Generalitat"

Peralta: "Se confirma la peor de las hipótesis para Camps"

Sánchez de León: "Estamos deseando que un juez dicte una sentencia" 

Los argumentos del Consell contra el informe de la Unidad de Auxilio Judicial

Oltra (Compromís): "Camps no puede acabar el día siendo president de la Generalitat" 

Barberá: ‘Yo seguiré diciendo la verdad aunque soporte vejaciones e insultos’

Bernal: "Barberá sería una buena presidenta de la Comunitat y de España"

Barberá se resiste a bajarse el sueldo mientras Gallardón deja hasta el coche

Luna afirma que la ensoñación

Luna advierte al presidente de una posible inhabilitación

Luna: ‘Hay un inminente acto formal de imputación’

Cotino insinúa que se irá a un ministerio si gana Rajoy

Los documentos desmienten a Cotino

Comentaris tancats a Gürtel XXXLIX, després d’un parèntesi

Gürtel CCCLVIII

premsa dimecres 24 de març de 2010

 

Bajo la sombra del ‘caso Gürtel’

Los abogados de los imputados por Gürtel piden las grabaciones

El Tribunal de Madrid anula el grueso de las escuchas en la cárcel del ‘caso Gürtel’

Crespo: "¿Cuándo prescribe esto?"; Abogado: "Como mucho, diez años"

Tensión en el PP a la espera de los datos del sumario Gürtel

Camps tendrá que retirar a Jaume Matas el título de «ambaixador» que le otorgó

Comentaris tancats a Gürtel CCCLVIII

Gürtel CCCLVII

premsa dissabte 20 de març

 

Camps se parapeta tras su silencio

La policía peina el tribunal del ‘caso Gürtel’ sin encontrar micrófonos

Comentaris tancats a Gürtel CCCLVII

Gürtel CCCLVI

premsa divendres 19 de març de 2010

 

El presidente del Tribunal del ‘caso Gürtel’ busca micrófonos ocultos

El magistrado pide un juez de apoyo y más medios

Comentaris tancats a Gürtel CCCLVI

Gürtel CCCLV

premsa dijous 18 de març de 2010

 

Dos magistrados insisten en anular parte del
‘caso
Gürtel’

objectiu:

"la anulación de las escuchas permitiría a los abogados de los supuestos
delincuentes aferrarse a esta sentencia para seguir recurriendo y pedir
la anulación de nuevas pruebas, lo que podría dilatar la causa durante
años"

Comentaris tancats a Gürtel CCCLV